Zelfkennis is het begin van de wijsheid

 

Wat kun je verwachten?

In een veilige en vertrouwde sfeer:

 • Je verhaal kwijt kunnen aan iemand die blijft luisteren zonder te oordelen.
 • Vergroten van inzicht en betere acceptatie.
 • Kunnen uiten van je verdriet, onmacht, boosheid, angsten en verwachtingen.
 • Terugwinnen van het kwijtgeraakte vertrouwen, aanpassen aan de nieuwe situatie
 • Ontdekken waar je grenzen liggen en leren hoe je ze beter kunt bewaken.
 • Vinden van nieuwe mogelijkheden en niet kijken naar, wat niet meer kan.
 • Omgaan met de dingen waar je tegen aan loopt binnen het gezin, familie, vrienden en werk.
 • Leren omgaan met: constante vermoeidheid, functieverlies van een gezond lichaam of negatieve reacties uit je omgeving.
 • Zelf de regie in handen houden, signalen van je lichaam herkennen en er naar handelen.
 • Je leven weer in balans krijgen.
 • Stappen plan maken en ondersteunen, hierdoor chaos verminderen.
 • Samen je doelen bereiken op basis van vertrouwen, eerlijkheid, respect en zonder vooroordeel.

Wat is counselling?
Counselling is een therapie die van het ” hier-en-nu”  uitgaat en niet te lang bij het verleden stil staat.
Deze methode is laagdrempelig en oplossingsgericht, waardoor de kwaliteit van leven verbetert.
Een counsellor dringt tot de kern door, waardoor je meer inzicht krijgt in je eigen handelen.
Vaak geeft het al een enorme opluchting wanneer iemand echt luistert en geen oordeel velt.
Het helpt het probleem concreet te maken en zo kunnen we samen op zoek naar nieuwe mogelijkheden.
Als counsellor stimuleer, motiveer en reflecteer ik.

Als onderdeel van de therapie is het soms wenselijk dat er gebruik wordt gemaakt van EMDR,
deze methodiek draagt bij om, blokkades welke tijdens het counseltraject naar voren komen, weg te nemen.
Meer informatie over EMDR trauma verwerking: klik hier.

Discretie en geheimhouding is gegarandeerd.

Het Intake/kennismakingsgesprek.
Dit gesprek is belangrijk om een inschatting te kunnen maken van de problematiek en of deze binnen mijn capaciteiten ligt, of dat een andere specialist beter op zijn plaats is.
Ook is het belangrijk dat er een wederzijdse klik is.

De vervolggesprekken.
In onderling overleg zal bepaald worden hoeveel gesprekken er nodig zijn en met welke frequentie.
In de regel duurt een counseltraject tussen de 6 en 8 sessies.
Een keer per week of een keer per maand, dit is mede afhankelijk van de aard van de problemen of wensen.
Een sessie duurt gemiddeld 1 uur.