Voor je lichaam zorgen is een investering,

               je krijgt er iets voor terug wat onbetaalbaar is.

 

Tarieven 2018

Ik werk volgens afspraak en U hebt geen doorverwijzing van een arts of behandelaar nodig.
Het streven is om zo snel mogelijk het eerste gesprek te laten plaatsvinden.

Aanmelden:

Je kunt vrijblijvend per telefoon of e-mail aan melden.

      – Een uitgebreide intake/sessie bedraagt € 60,00

     –  Een vervolgsessie van gemiddeld 1 uur bedraagt € 60,00   

De consulten dienen na afloop contant te worden betaald. (geen pin)

Bezoek op locatie/aan huis alleen na overleg en in bijzondere situaties, waarbij reiskosten boven
de 5 km in rekening worden gebracht.

Bij verhindering kan de afspraak tot 24 uur van tevoren verzet of geannuleerd worden. Bij niet tijdige afzegging worden
de kosten voor het consult in rekening gebracht.

Counselling of hulpverlening wordt bij de meeste ziektekostenverzekeraars gedeeltelijk of geheel vergoed.
Zie hiervoor het aanvullende pakket.

Je vindt dit meestal onder 
psychosociale hulpverlening, alternatieve therapie of counselling.
Ook is er, in het kader van de Wet Poortwachter, geld beschikbaar voor re-integratie/begeleiding.

Krijg je de kosten niet vergoed?
Steeds meer werkgevers betalen begeleiding in het kader van preventie van ziekte verzuim, arbeidsongeschiktheid.

Algemene voorwaarden

MLV coaching & counselling werkt volgens de gedragscode van beroepsvereniging ABvC.
Je kunt deze terugvinden op site van de 
ABvC.

Ik ben aangesloten bij het tuchtrecht via de ABvC, Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bewaken.

 

Algemene Informatie

Info AGB-codes voor de Zorgverzekering:

AGB-code Praktijk:            90.060142

AGB-code Zorgverlener:    90.100542

MLV Coaching & counselling

Marion Lanslots-Vollegraaf
Register Counsellor
RBCZ Therapeut
KvK: 59181214

 

06 46234221
Info@MLV-coaching-counselling.nl

 

Adres:
Gezondheidscentrum de Linde
Mauritslaan 9
6161 HN te Geleen
Routebeschrijving

 

Aangesloten bij: klik op logo voor doorlinken