Voor je lichaam zorgen is een investering,

               je krijgt er iets voor terug wat onbetaalbaar is.

 

Tarieven 2018

Ik werk volgens afspraak en U hebt geen doorverwijzing van een arts of behandelaar nodig.
Er is geen wachtlijst, het streven is om zo snel mogelijk het eerste gesprek te laten plaatsvinden.

Aanmelden/kosten:

Je kunt vrijblijvend per telefoon of e-mail aan melden.

      – Een uitgebreide intake/sessie bedraagt € 70,00

     –  Een vervolgsessie van gemiddeld 1 uur bedraagt € 70,00  

     –  Een EMDR sessie bedraagt € 70,00 

De consulten dienen na afloop contant te worden betaald. (geen pin)
Na overleg is het eventueel mogelijk betaling over te maken

Tarieven voor bedrijven op aanvraag.

Bezoek op locatie/aan huis alleen na overleg en in bijzondere situaties, waarbij reiskosten boven
de 5 km in rekening worden gebracht van 0,29 ct/km.

Bij verhindering kan de afspraak tot 24 uur van tevoren verzet of geannuleerd worden. Bij niet tijdige afzegging worden
de kosten voor het consult in rekening gebracht.

Krijg je de kosten niet vergoed?
Steeds meer werkgevers betalen begeleiding in het kader van preventie van ziekte verzuim, arbeidsongeschiktheid.

MLV coaching & counselling is aangesloten bij de ABvC en de RBCZ.
De ABvC is een beroepsvereniging die staat voor  het uitdragen van een efficiënte en effectieve vorm van psychosociale hulpverlening met een kwaliteitskeurmerk.
De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg certificeert en registreert.
 

 

Vergoedingen:

Counselling of hulpverlening wordt bij de meeste ziektekostenverzekeraars gedeeltelijk of geheel vergoed.
Zie hiervoor het aanvullende pakket.
Je vindt dit meestal onder psychosociale hulpverleningalternatieve therapie of counselling.

Ook is er, in het kader van de Wet Poortwachter, geld beschikbaar voor re-integratie/begeleiding.

Algemene voorwaarden

MLV coaching & counselling werkt volgens de gedragscode van beroepsvereniging ABvC.
Je kunt deze terugvinden op site van de 
ABvC.

Ik ben aangesloten bij het tuchtrecht via de ABvC, Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bewaken. 

Privacyverklaring

Algemene voorwaarden MLV Coaching & Counselling

Disclaimer

                           

          

Algemene Informatie

 

Info AGB-codes voor de Zorgverzekering:

AGB-code Praktijk:            90.060142

AGB-code Zorgverlener:    90.100542

MLV Coaching & counselling

Marion Lanslots-Vollegraaf
Register Counsellor
RBCZ Therapeut
KvK: 59181214

 

06 46234221
Info@MLV-coaching-counselling.nl

 

Adres:
Gezondheidscentrum de Linde
Mauritslaan 9
6161 HN te Geleen
Routebeschrijving

 

Aangesloten bij: klik op logo voor doorlinken