Zelfkennis is het begin van de wijsheid

 

 Wat kun je verwachten?images

In een veilige en vertrouwde sfeer:

  • Je verhaal kwijt kunnen aan iemand die blijft luisteren zonder te oordelen.
  • Verkrijgen van nieuwe inzichten en handvatten om verder te kunnen
  • Kunnen uiten van je verdriet, onmacht, boosheid, angsten en verwachtingen.
  • Terugwinnen van het kwijtgeraakte vertrouwen in je lichaam.
  • Aanpassen aan de nieuwe situatie.
  • Ontdekken waar je grenzen liggen en leren hoe je ze beter kunt bewaken.
  • Omgaan met de dingen waar je tegen aan loopt binnen het gezin, familie, vrienden en werk.
  • Vinden van nieuwe mogelijkheden en niet kijken naar, wat niet meer kan.
  • Zelf de regie in handen houden, signalen van je lichaam herkennen en er naar handelen.
  • leven weer in balans krijgen.
  • Stappen plan maken en ondersteunen, hierdoor chaos verminderen.
  • Vergroten van inzicht en betere acceptatie van je ziekte.
  • Samen je doelen bereiken op basis van vertrouwen, eerlijkheid, respect en zonder vooroordeel.
  • Leren omgaan met:
   • constante vermoeidheid.
   • functieverlies van een gezond lichaam.
   • negatieve reacties uit je omgeving.

      Wat is counselling

Counselling is een therapie die van het “hier-en-nu”  uitgaat en niet te lang bij het verleden stil staat.
Deze methode is laagdrempelig en oplossingsgericht, waardoor de kwaliteit van leven verbetert.

Een counsellor dringt tot de kern door, waardoor je meer inzicht krijgt in je eigen handelen. 

Vaak geeft het al een enorme opluchting wanneer iemand echt luistert en geen oordeel velt.
Het helpt het probleem concreet te maken, en zo kunnen we samen op zoek naar nieuwe mogelijkheden.
Discretie en geheimhouding is gegarandeerd.

        Het Intake/kennismakingsgesprek 

Bij dit gesprek is het belangrijk een inschatting te kunnen maken van de problematiek en of deze binnen mijn capaciteiten ligt,
of dat een andere specialist beter op zijn plaats is. 

        De vervolggesprekken 

In onderling overleg zal bepaald worden hoeveel gesprekken er nodig zijn en met welke frequentie.
Een keer per week of een keer per maand, d
it is mede afhankelijk van de aard van de problemen of wensen.
E
en sessie duurt gemiddeld 1 uur.