Als je denkt dat alles tegenzit, denk dan opnieuw…

 

Wat is EMDR?

Soms blijkt dat er een  gebeurtenis vanuit het verleden niet op de juiste manier is verwerkt waardoor je er nu nog last van kunt ondervinden wanneer je opnieuw een soortgelijke situatie meemaakt of hieraan terug denkt.
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), is een kortdurende therapie vorm voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen.
Meestal zijn 4 sessies al voldoende.

  • Dit kan een schokkende ervaring zijn, zoals een verkeersongeval, een geweldsmisdrijf of gebeurtenissen in de jeugd.
  • Andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven, zoals situaties rondom een ziekte, lichamelijke problemen of een sterfgeval.
  • Angsten en fobieën die je leven negatief beïnvloeden, pesterijen of krenkingen, die in het hier-en-nu nog steeds van invloed zijn.

Bepaalde gebeurtenissen kunnen heel diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen “verwerken“ deze ervaringen op eigen kracht. Anderen blijven klachten houden. Vergelijk jezelf nooit met anderen en laat schaamte geen belemmering zijn om hulp te zoeken.
Het is lang niet altijd duidelijk dat bepaalde klachten en gevoelens na een schokkende gebeurtenis veel later nog invloed kunnen hebben op het leven van nu.

Doel van EMDR.

De belangrijkste insteek van de EMDR therapeut, is de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.
Na de behandeling zal na verloop van tijd de herinnering minder emotionele lading krijgen waardoor lichamelijke als psychische klachten zullen afnemen

Filmpje over EMDR behandeling

Werkt EMDR?

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR.
Uit de resultaten blijkt dat cliënten goed op EMDR reageren.

Meer informatie op de EMDR site