PGB

Hulp vragen is samen dragen

Een persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee u zelf zorg en begeleiding kunt inkopen.
U kiest zelf uw zorgverleners en begeleiders. Of u huurt een organisatie in, die in uw opdracht gaat werken.
Met hen maakt u afspraken over wat er gedaan moet worden, de dagen en uren waarop de hulpverlener voor u werkt en de vergoeding die u daarvoor uit het PGB betaalt.
Op die manier houdt u zelf de regie over de hulpverlening in handen.

Veel mensen met een PGB hebben behoefte aan emotionele ondersteuning, maar ook aan ondersteuning voor de praktische dingen van alle dag.

  • ondersteunende begeleiding (OB)
  • activerende begeleiding (AC)

Onderwerpen waar veel mensen over willen spreken zijn bijvoorbeeld:

  • leren zelfstandig wonen
  • het organiseren van een huishouding
  • het omgaan met financiën
  • situaties met betrekking tot het werk, of het vinden van werk
  • het onderhouden van contacten met familie en vrienden
  • het leren omgaan met beperkingen
  • het leren nemen van eigen initiatief

en alle andere dingen waar u, misschien wel steeds weer opnieuw, tegen aanloopt

De counsellor heeft met name bijzondere affiniteit met mensen met een stoornis in het autistisch spectrum (PDD-NOS, syndroom van Asperger) en NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel).
Ook ouders en/of broers, zussen (ook wel “brusjes” genoemd) van de PGB-houder zijn welkom bij de counsellor om hun verhaal te doen en ondersteuning te krijgen.
Zowel voor de PGB-houder als de directe familieleden gelden bijzondere tarieven.

Om in aanmerking te komen voor een PGB moet er een indicatie gesteld zijn door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Als u denkt in aanmerking te komen voor zorg, hulp of begeleiding, kunt u zich zelf bij het CIZ melden. Counselling en coaching kunt u meestal uit het PGB budget betalen.