Tarieven/info

Voor jezelf zorgen is een investering,
je krijgt er iets voor terug wat onbetaalbaar is.

 

Ik werk volgens afspraak en je hebt geen doorverwijzing van een arts of behandelaar nodig.
Het streven is om binnen 2 weken het eerste gesprek te laten plaatsvinden, ik hanteer geen wachtlijst.

Aanmelden/kosten 2021:

Je kunt per telefoon of e-mail (contactformulier) aan melden.

  • Een uitgebreid intake gesprek bedraagt € 65,00
  • Een vervolgsessie van ca.1 uur bedraagt € 80,00
  • Een EMDR behandeling bedraagt € 80,00
  • Tarieven voor bedrijven op aanvraag.
  • Online sessies in overleg

Bij verhindering kan de afspraak tot 24 uur van tevoren verzet of geannuleerd worden.
Bij niet tijdige afzegging worden de kosten voor het consult in rekening gebracht.

Vergoedingen:

Counselling of hulpverlening wordt bij de meeste ziektekostenverzekeraars gedeeltelijk of geheel vergoed.
Zie hiervoor het aanvullende pakket of de link naar zorgwijzer/vergoedingen/2021

Je vindt dit meestal bij psychosociale hulpverlening of counselling.

Krijg je de kosten niet vergoed?
Steeds meer werkgevers betalen begeleiding in het kader van preventie van ziekte verzuim, arbeidsongeschiktheid.
Ook is er, in het kader van de Wet Poortwachter, geld beschikbaar voor re-integratie/begeleiding.

Bezoek op locatie/aan huis alleen na overleg en in bijzondere situaties, waarbij reiskosten boven de 5 km in rekening worden gebracht a 0,29 euro.

MLV coaching counselling is aangesloten bij de ABvC en de RBCZ.
De ABvC is een beroepsvereniging die staat voor het uitdragen van een efficiënte en effectieve vorm van psychosociale hulpverlening met een kwaliteitskeurmerk.
De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg certificeert en registreert.

Algemene voorwaarden

MLV coaching & counselling werkt volgens de gedragscode van beroepsvereniging ABvC.
Je kunt deze terugvinden op site van de ABvC

Heeft U klachten, neem dan contact op met de klachtenfunctionaris van de ABvC.
Ik ben aangesloten bij het tuchtrecht via de ABvC, bij het S.C.A.G, het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bewaken.

Aangesloten bij: klik op logo voor doorlinken.